สินค้าโอทอป ตำบลกุดแห่

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สินค้าโอทอป ตำบลกุดแห่

ผ้าขิดไหม ตำบลกุดแห่ ผ้าไหมจากกลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านโพธิ์ค้ า ต าบลกุดแห่ อ าเภอนากลาง เป็นผ้าไหมที่โด่งดัง ระดับประเทศ ได้รับรางวัลจากการประกวดผ้าไหมระดับประเทศหลายปีซ้อนจนถึงปัจจุบันและเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับ ๕ ดาวของภาคอีสาน มีหลากหลายลวดลาย เช่น ลายดอกพิกุล ลายหัวนาค ลานอินถวา เป็นต้น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170