สินค้าโอทอป ตำบลกุดจิก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สินค้าโอทอป ตำบลกุดจิก

หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ตั้งอยู่บ้านโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภูไปทางจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร แหล่งจ าหน่ายอยู่ติดถนนหนองบัวลำภู – อุดรธานี มีสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผารูปแบบต่างๆ ไว้ให้เลือกชมเลือกซื้ออย่างมากมาย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000