เมืองจำลอง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

เมืองจำลอง

เมืองจำลองพัทยา หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mini Siam เป็นที่รวบรวมสถานที่สำคัญของไทยและของต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกมาไว้ด้วยกัน โดยย่อขนาดให้เล็กลงแต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงาม ตามแนวคิดที่ว่า “ท่องทั่วโลก เที่ยวทั่วไทย ไปเมืองจำลอง” สถานที่สำคัญของไทย อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวราราม พระที่นั่งอนันตสมาคม อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา และปราสาทหินเขาพนมรุ้ง สถาปัตยกรรมจำลองจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ นครวัดกัมพูชา หอไอเฟลของฝรั่งเศส หอเอนปิซ่าอิตาลี เทพีเสรีภาพสหรัฐอเมริกา สนามกีฬาคอลอสเซี่ยมอิตาลี และหอเทียนถานประเทศจีน โดยการก่อสร้างแบบย่อส่วนนี้ยังคงเสน่ห์และเอกลักษณ์ของแต่ละสถานที่เอาไว้อย่างประณีตบรรจง

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 07.00-21.00 น. ทุกวัน
เบอร์โทร 038-727333 038-727666
ค่าเข้าชม คนไทย 120 บาท คนต่างชาติ 300 บาท เด็กไทย 60 บาท เด็กต่างชาติ 150 บาท เด็กสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตรเข้าชมฟรี
เว็บไซต์
ที่อยู่ เลขที่ 387 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150