สินค้าโอทอป ตำบลกุมภวาปี

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สินค้าโอทอป ตำบลกุมภวาปี

ตำบลกุมภวาปี แต่เดิมนั้นมีชาวบ้านอพยพมาจากที่ราบสูงโคราชและชัยภูมิ มาตั้งถิ่นฐานอยู่แถบลุ่มน้ำปาว เพราะเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนข้าวของเตรื่องใช้ปั้นจากดิน ชาวบ้านจึงพากันปั้นหม้อด้วยดิน เรียกว่า "กุมภ" แปลว่า "หม้อ" รวมกับ "วาปี" ซึ่งแปลว่า "น้ำ" เรียกรวมกันว่า "กุมภวาปี" จึงได้ใช้เป็นชื่อตำบลและอำเภอมาจนถึงปัจจุบัน สินค้าที่น่าสนใจ เช่น ดอกไม้จากผ้าใยบัว ตะกร้าพลาสติก ข้าวฮางหอมมะลิ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ปิด เสาร์-อาทิตย์-ปิด เสาร์-อาทิตย์
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110