สินค้าโอทอป ตำบลนายูง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สินค้าโอทอป ตำบลนายูง

ตำบลนายูงเดิมเคยเป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองของ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ต่อมาได้แยกตัวออกจาก อ.น้ำโสม มาเป็นตำบลหนึ่งในสี่ตำบลของ อ.นายูง ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่ 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง สินค้าที่น่าสนใจ เช่น กล้วยตาก กล้วยน้ำว้าสุกตากแห้งบรรจุกล่อง กล้วยอบเนย กล้วยทอดกรอบ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ปิด เสาร์-อาทิตย์-ปิด เสาร์-อาทิตย์
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380