สินค้าโอทอป ตำบลน้ำโสม

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำโสม

ตำบลน้ำโสม เดิมเป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองของ อ.บ้านผือ ต่อมาแยกมาตั้งเป็น กิ่ง อ.น้ำโสม เมื่อ พ.ศ.2512 และยกฐานะเป็น อ.น้ำโสม เมื่อ พ.ศ.2517 ต.น้ำโสมจึงขึ้นกับ การปกครองของ อ.น้ำโสม จนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านในเขตปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน สินค้าที่น่าสนใจ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวกล้องแท้ ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกร บรรจุถุงพลาสติก

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ หยุดทุกวันอาทิตย์-หยุดทุกวันอาทิตย์
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210