ข้าวเปียกเส้น

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ข้าวเปียกเส้น

นับเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเวียดนามที่หลายๆ จังหวัดได้รับวัฒนธรรมของการทานอาหารจนกลายเป็นอาหารถิ่น จังหวัดเลยก็เช่นเดียวกัน มีร้าน ข้าวเปียกเส้น บริการอยู่หลายร้าน ซึ่งข้าวเปียกเส้น หรือที่เรียกว่า ก๋วยจั๊บญวน นับเป็นอาหารที่ทานได้ทั้งมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น จุดเด่นที่อยู่น้ำซุปและส่วนผสมที่ใส่ลงไปในชาม

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ หยุดทุกวันอาทิตย์-หยุดทุกวันอาทิตย์
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000