วัดพระธาตุดินแทน

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดพระธาตุดินแทน

วัดพระธาตุดินแทน มีลักษณะแตกต่างกับพระธาตุองค์อื่นโดยสิ้นเชิง เพราะสร้างขึ้นจากดินที่มีผู้ศรัทธานำมากองทับถมกันเป็นเวลานานกว่า 200 ปี จนเป็นภูเขาดินขนาดใหญ่ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ได้มีพระธุดงค์เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้และได้สอนชาวบ้านถึงเหตุระงับเภทภัย ต้องถือปฏิบัติตนสามข้อ คือ 1. ห้ามผิดศีล 2.ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 3.ห้ามเล่นไสยศาสตร์ หลังจากนั้นจึงร่วมกับชาวบ้านสร้างพระธาตุขึ้นมา และกลายเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบ้านแสภานับแต่นั้นมา

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170