วัดป่าห้วยลาด

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดป่าห้วยลาด

วัดป่าห้วยลาด แต่เดิมคือสำนักสงฆ์ห้วยลาด ก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านห้วยลาดทางด้านทิศตะวันตก ชาวบ้านห้วยลาดจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส ได้อาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ชอบมาตั้งสำนักสงฆ์ห้วยลาด เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา หลวงปู่ชอบได้พักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เพื่ออบรมสั่งสอนชาวบ้านห้วยลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงระยะหนึ่ง ท่านจึงได้เดินทางจาริกธุดงค์ต่อไป ต่อมาได้มีครูบาอาจารย์ พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ได้มาพักเพื่อปฏิบัติธรรม จำพรรษา เป็นประจำทุกปีมิได้ขาด ภายในวัดป่าห้วยลาด ด้านล่างของภูคลั่ง มองไปจะเห็นอุโบสถตั้งอยู่สง่างาม ภายในอุโบสถเป็นสถานที่ตั้งของพระสัพพัญญู เป็นพระประธานสีขาว หรือหลวงพ่อขาวทั้งองค์ขนาดใหญ่สวยงามมาก ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของวิหารทรงไทยประยุกต์ ใช้ปฏิบัติกิจกรรมของพระสงฆ์ และประกอบพิธีในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และอีกด้านหนึ่งเป็นเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อเป็นที่สักการบูชาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่เป็นที่นิยมมาท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอภูเรือ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160