วัดมหาชัย

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดมหาชัย

วัดมหาชัย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลลำภู อำเภอเมือง มีความน่าสนใจด้วยเป็นวัดที่มีหอไตรโบราณ ซึ่งหอไตรดังกล่าวนี้ได้ปรากฏอยู่ในบทกลอนลำภาษาท้องถิ่นท่อนหนึ่งว่า “ฟังเด้อเจ้าแม่เฒ่าสายไหม สิเว้าเรื่องหอไตรวัดธาตุ งามสะอาดในทีปชมพู ญาครูแสงเป็นผู้ก่อสร้าง” ปัจจุบันหอไตรนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี ตั้งอยู่กลางสระน้ำขนาดเล็ก ที่สร้างอยู่กลางน้ำก็เพื่อป้องกันคัมภีร์ใบลานไม่ให้ถูกทำลายจากพวกมด มอด แมลงต่าง ๆ หอไตรมีเสาไม้ทั้งหมด 30 ต้น หลังคาเป็นทรงจั่วตามแนวขวางมีกันสาดต่อเชื่อมลงมา มีทางเข้าทางเดียวคือทางทิศใต้ โดยมีสะพานเชื่อมระหว่างหอไตรกับริมฝั่ง ด้านในมีหน้าต่างขนาดเล็กทางทิศตะวันออกและตะวันตกอย่างละช่อง ส่วนทางทิศเหนือเป็นผนังทึบ พร้อมทั้งมีระเบียงที่สามารถเดินวนรอบห้องเก็บคัมภีร์ได้

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000