รอยพระพทุธบาทนาหงส์ วัดพระบาทนาหงส์

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

รอยพระพทุธบาทนาหงส์ วัดพระบาทนาหงส์

รอยพระพุทธบาทโบราณที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นในประเทศไทย คือ รอยพระพุทธบาทส่วนส้นเท้า คือมีลักษณะคล้ายหลุมเป็นวงกลม ตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาแถบนี้ มีพญาหงส์และพญาสิงห์ที่อาศัยบริเวณนี้พบพระองค์ จึงมาขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เมื่อฟังจบ พญาหงส์เกิดเลื่อมใสศรัทธา จึงทำการบินบูชารอบพระพุทธเจ้า 3 รอบ พระพุทธเจ้าได้หมุนพระองค์ เพื่อมองตามพญาหงส์ จึงปรากฎรอยพระพุทธบาทที่มีลักษณะกลมดังกล่าว วัดจะมีการจัดงานสักการะรอยพระพุทธบาทในช่วงมาฆบูชา ของทุกปี

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120