วัดป่าศรีชาสมบัติ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดป่าศรีชาสมบัติ

วัดป่าศรีชาสมบัติ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180