พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก.

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก.

พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. อยู่ในพื้นที่ของ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ห่างออกไปจากตัววัดประมาณ 10 นาที พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระปรมาภิธยย่อ ภปร. และ พระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานที่องค์พระมณฑป พระมหามณฑปฯ มีความกว้าง 9 เมตร สูง 33 เมตร บริเวณทางขึ้นพระมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพลับพลารับเสด็จซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทจะต้องเดินขึ้นบันไดถึง 200 ขั้น ระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะสามารถมองย้อนกลับมาชมทัศนียภาพที่สวยงามของตัวเมืองพัทยา และธรรมชาติที่ร่มรื่น ช่วยให้หายเหนื่อยจากการขึ้นบันได้ นอกจากนี้ยังได้ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทรงคุณค่า เช่น ราวบันได้พญานาคซึ่งประดับด้วยกระเบื้องที่สวยงาม เป็นต้น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08.00-16.00 น. ทุกวัน
เบอร์โทร 038-237912 038-238369 081-5860188
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ เลขที่ 999 หมู่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260