Smartdasta Available on the
กิจกรรมทำตุงค่าคิง
“ตุงค่าคิง” (ตุงก้าคิง) ตุงที่ขนาดความยาวเท่ากับความสูงของผู้ทำหรือคนที่เราทำอุทิศไปให้ (ค่า-เท่ากับ/คิง-ตนเอง) โดยถือว่าเป็นการทำเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือสืบชะตา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการทำตุงค่าคิงได้ โดยการนำตุงที่มีขนาดความสูงเท่ากับตัวผู้ถวาย มาติดและตกแต่งให้เป็นรูปเทวดาเพื่อเป็นตัวแทนของตัวเอง และเขียนชื่อ นามสกุล ส่วนสูง ปีนักษัตร ให้เรียบร้อย แล้วนำไปถวายพระสงฆ์สวดสืบชะตาให้มีอายุยืนยาว ชีวิตมีความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง ประสบแต่สิ่งดีงาม ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา (กิจกรรมนี้จะต้องนัดล่วงหน้าเพื่อให้ทางชุมชนได้เตรียมตุงที่มีขนาดเท่าส่วนสูงของนักท่องเที่ยว)<br></p>