Smart Pattaya Available on the
อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น
อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น เป็นพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2555 โดยได้รวบรวม ภาพถ่ายและอุปกรณ์เครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่นมาจัดแสดงไว้ และยังมีเรื่องราวความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวบ้านขุนยวมและทหารญี่ปุ่น รวมถึงอนุสรณ์แห่งความรักของสาวไทใหญ่กับทหารญี่ปุ่น 1 คู่ อันเปรียบได้ดั่งภาพสะท้อนถึงความผูกผันที่ลึกซึ้งของคนทั้งสองประเทศ ในช่วงที่ทหารญี่ปุ่นมาพักอาศัยในอำเภอขุนยวมก่อนถูกส่งตัวกลับประเทศ