Smart Pattaya Available on the
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เกิดขึ้นด้วยความต้องการให้นักท่องเที่ยวมีที่นัดหมายรวมตัว สามารถหาข้อมูลของโฮมสเตย์ได้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในให้การบริการ โดยมีคุณสักและคุณสายทอง สุเตนัน เสนอตัวยินดีปรับปรุงบ้านของตนเองให้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมกับทำเป็นร้านกาแฟด้วยทุนของตัวเองทั้งหมด จากเศษไม้ที่มีอยู่พร้อมกับความตั้งใจ ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทองจึงได้มีสถานที่อบรม ประชุม สัมมนา พร้อมห้องปรับอากาศ ห้องอบสมุนไพร ร้านกาแฟและห้องน้ำอย่างครบวงจร ไว้คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบการศึกษาดูงาน แบบกรุ๊ปทัวร์หรือแบบครอบครัวได้อย่างสบาย บริเวณด้านหน้าศูนย์ยังใช้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนอีกด้วย