Smart Pattaya Available on the
ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ (พัทยา)
ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ ย้อนวลาหาอดีตกับมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวแนววิถีไทย วิถีถิ่น วัฒนธรรมและศิลปะไทย ที่ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านงานสถาปัตยกรรมไทย ศิลปกรรม กิจกรรม วิถีไทย การแสดง อาหารไทยสี่ภาคและการแต่งกาย ให้ท่านได้เพลิดเพลิน สนุกสนากับการย้อนเวลาหาอดีต และสัมผัสประสบการณ์ของความเป็นไทยสี่ภาคอย่างแท้จริง