Smart Pattaya Available on the
สนามยิงปืน พัทยา ชู๊ตติ้ง พาร์ค
สนามยิงปืนแบบเปิดหรือ outdoor ในระยะแนวยิงที่ 25 เมตร พร้อมระบบเป้าอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีกสนามที่ระยะแนวยิงที่ 50 เมตร เหมาะกับการฝึกซ้อมยิงด้วยอาวุธปืนอณุภาพสูง สนามแห่งนี้มียังปืนที่มีคุณภาพสูงให้เลือกหลายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นขนาด .22 มม. จนถึงปืนสั้น .45 นิ้ว และปืนไรเฟิลขนาด 9 มม. โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแบบตัวต่อตัว เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎเพื่อความปลอดภัยในการใช้ปืนอย่างเคร่งครัด