Smart Pattaya Available on the
เอเชี่ยน อาร์ต มาสสาจ
มีบริการนวดหลายรูปแบบ เช่น การนวดแผนไทยที่ผสมผสานกับกลิ่นอโรมาแบบไทยๆ การนวดกดจุดเท้า การนวดตัวหรือนวดเฉพาะจุด เพื่อให้ตรงความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละคน ที่นี่ ให้ความสำคัญกับเรื่อง ความสะอาด การให้บริการของพนักงานด้วยความสุภาพ และพนักงานนวดมีฝีมือ เพราะต้องได้รับใบอนุญาตและเป็นมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป