Smartdasta Available on the
โคโม่ แอนทีค แกลเลอรี่
เป็นแกลเลอรี่ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์แอนทีค และของแต่งบ้านจากยุโรป ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี อาทิเช่น ตุ๊กตาเซรามิค ชุดน้ำชาอังกฤษหุ่นหินแกะสลัก ภาพวาดสีน้ำมัน และยังมีงานศิลปะรูปปั้นจากแถบเอเชีย อยู่ใกล้ร้านอาหาร มุมอร่อยนาเกลือ