Smartdasta Available on the
บ้านร้อยเสาตะเคียนเตี้ย
ลานวัฒนธรรมบ้านตะเคียนเตี้ย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตร รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวเรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมการท่องเที่ยวไปพร้อมกับเจ้าของถิ่น อาทิ การทำอาหารพื้นบ้านแกงไก่หน่อกะลา ซึ่งจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การเก็บวัตถุดิบจนลงมือทำจนเสร็จ การทำวุ้นกะทิ พับดอกกุหลาบใบเตย การทำพวงมะโหตรเพื่อใช้ในงานมงคลโบราณ การนวดกัวซา เรียนรำตัด และเรียนรู้การทำขนมทองพับป้าละมุน อีกทั้ง ลานวัฒนธรรมยังเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมที่มีข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณนานาชนิด และมีสมุดข่อยโบราณอายุกว่า 100 ปี ที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้