Smart Pattaya Available on the
โรงหนังเก่า บ้านชากแง้ว
ชากแง้วราม่า โรงภาพยนต์เก่าแก่ที่ปัจจุบันอายุกว่า 50 ปี ซึ่งปิดตัวลงช่วงปี 2520 โรงที่ทำจากไม้สักทั้งหลังที่มีให้เห็นอยู่น้อยเต็มที ภายในใช้ไม้กระดานกว้าง 2 คืบ ยาว 2 วา ต่อขาวางเป็นที่นั่ง เรียงกันเต็มขนาดกว้างของโรงหนังเว้นทางเดิน 2 ช่อง โดยไม่มีพนักพิง ซึ่งทางชุมชนได้การอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้วิถีชีวิตในอดีด มีการบอกเล่าเรื่องราวและบรรยากาศเก่าๆ ให้ได้รำลึกกัน