Smart Pattaya Available on the
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนเนินพลับหวาน
ชุมชนเนินพลับหวาน เป็นชุมชนมุสลิมเก่าแก่ ที่ถือกำเนิดขึ้นมานานกว่า 60 ปี ก่อนที่เมืองพัทยาจะกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยชื่อชุมชนเนินพลับหวาน นั้นมาจากการที่ในสมัยนั้นบริเวณที่ตั้งชุมชนเป็นป่า และมีต้นพลับที่มีผลหวานอร่อย ดังนั้น ที่นี่จึงมีวัฒนธรรมและรากฐานของชุมชนที่มั่นคง มีความเป็นมาที่น่าศึกษาเรียนรู้ การที่ชุมชนแห่งนี้ อยู่ใกล้กับเมืองพัทยาซึ่งมีแหล่งท่องและวิถีชีวิตที่ขัดกับหลักศาสนาอิสลามมากมาย แต่ชุมชนมุสลิมแห่งนี้ยังคงยึดมั่นตามหลักศาสนาอย่างเข้มแข็ง ในการดำรงชีวิติในปัจจุบัน ที่นี่มี มัสยิด มีโรงเรียนสอนศาสนา เป็นแหล่งรวมของอาหารฮาลาล และเป็นแหล่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. อยู่ในซอยสุขุมวิท 53 หรือซอยเนินพลับหวาน จากพัทยาเหนือตามถนนสุขุมวิท ก่อนถึงทางแยกถนนพัทยากลาง เลี้ยวซ้ายเข้า ซอยเนินพลับหวาน ข้ามทางรถไฟมาประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะมีมัสยิดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ