Smart Pattaya Available on the
ผลิตภัณฑ์จากหนังแพะ
ที่ชุมชนเนินพลับหวาน มีการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของชาวมุสลิม โดยการบริโภคเนื้อแพะ และยังมีการใช้ประโยชน์จากหนังแพะในการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ อาทิ กระเป๋าสตางค์ พวงกุญแจ เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง โดยได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานในท้องถิ่นในการพัฒนารูปแบบและการผลิต มีการนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชน นอกจากนี้ ก็ยังจัดกิจกรรมเปิดสอนให้ผู้สนใจได้ลงมือทำผลิตภัณฑ์จากหนังแพะอีกด้วย กลุ่มคณะที่สนใจเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากหนังแพะ สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายจัดเตรียมกิจกรรมล่วงหน้า ที่ชมรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรม ชุมชนเนินพลับหวาน