Smart Pattaya Available on the
ชุมชนไตลื้อบ้านลวงเหนือ
ประวัติชุมชน สิบสองปันนาแดนเกิด   ถิ่นกำเนิดเจ้าสามฝั่งแกน ดินแดนคนไตลื้อ    เลื่องลือวัฒนธรรม อยู่ดีกินหวาน  เป็นคำทักทายของคนไตลื้อ  ก่อนที่จะรู้จักคำว่า  สวัสดี  ถือเป็นคำอวยพรให้แก่ผู้มาเยือนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน บรรพบุรุษของคนไตลื้อเมืองลวงเหนืออพยพมาจากสิบสองปันนา  เมื่อ พ.ศ. 1932 ซึ่งตรงกับช่วงสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา  กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 7  สาเหตุที่อพยพมาก็เนื่องจากมาค้าช้าง ม้า วัว ควาย  และมาตามหาญาติพี่น้อง   เมื่อพบทำเลดีมีแม่น้ำจึงสร้างหลักปักฐานอยู่กันเป็นครอบครัว จนเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้น  เรียกว่าหมู่บ้านเมืองลวงเหนือ  หมายถึง  ถิ่นที่อยู่ที่มีพญาลวงอันเป็นสัตว์ประเสริฐตามจินตนาการของคนไตลื้อมาเล่นฝ้า ( เมฆ ) เพื่ออำนวยอวยพรให้คนในพื้นที่อยู่ดีมีสุข ด้วยเหตุที่อพยพมานานถึง 600 กว่าปี  จึงทำให้วิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมดั่งเดิมเลือนหายไปบ้าง  ทั้งนี้เพราะคนไตลื้อจะใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  เมื่ออยู่ปะปนกับคนพื้นเมืองล้านนาก็จะทำตัวให้กลืนเข้ากับคนพื้นเมือง  ดั่งสำนวนที่ว่า เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม  ยิ่งสังคมเปลี่ยนแปลงไปชุมชนก็ไหลไปตามกระแส  อาคารบ้านเรือน  วิถีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป  แต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงทนอยู่ไม่เคยเลือนหายไปจากชุมชน  นั่นคือภาษาพูดไตลื้อนั่นเอง  </p><p>ต่อมาเมื่อทางราชการไทยให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมว่า  การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ  จึงทำให้ทุกท้องที่ฟื้นฟูวัฒนธรรมของตนเอง  และชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือก็เช่นกัน  ได้เริ่มฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมไตลื้อขึ้นมาเมื่อประมาณ 20 กว่าปีมานี้  โดยเริ่มจากโรงเรียนบ้านลวงเหนือที่เอื้อให้นักเรียนใส่ชุดไตลื้อขึ้นมาก่อน  จากนั้น  ชาวบ้าน  พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นจึงเกิดความภาคภูมิใจร่วม  ได้พร้อมใจกันสืบทอด  รักษาวิถีชีวิต  ประเพณีวัฒนธรรมไตลื้อให้กลับคืนมาอยู่คู่กับชุมชน   และได้นำความโดดเด่นทางวัฒนธรรมไตลื้อมาเป็นสื่อนำในการท่องเที่ยวโดยชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป</p><p><b>ประเพณีและวัฒนธรรม</b><br></p><ol><li>ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า จัดเป็นประจำ ทุกเดือน 9 ของทุกปี คือเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ผีเจ้าที่เจ้าทางนับถือเป็นญาติ สิ่งที่นำไปไหว้ คือ ขนม ผลไม้ ไก่ ที่บ้านอันเป็นต้นตระกูลของตนเอง</li><li>ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จัดทุกวันเข้าพรรษาของทุกปี คือพระสงฆ์ทำพิธีปวรณาตัวเข้าพรรษา พระจะประกาศให้ชาวบ้านหาดอกไม้มาใส่บาตรเอาไปใส่บาตรพระ จากนั้นนำไปเทรวมกันและให้ชาวบ้านจัดใส่พานให้กับพระสงฆ์นำไปขอขมาพระผู้ใหญ่เพื่อเข้าพรรษาชาวบ้านก็ได้ร่วมทำบุญด้วยกัน</li><li>ประเพณีทำบุญเสากลางใจบ้าน (เสื้อบ้าน) ทุกวันที่ 13 เมษายนของทุกปี</li></ol><p><b>กิจกรรม</b></p><ol><li>สัมผัสวัฒนธรรมรสชาติของคนไตลื้อ</li><li>สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม</li><li>เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน</li></ol><p><b>อาหารพื้นถิ่น</b></p><ol><li>เตา  เตาเป็นสาหร่ายที่อยู่ในทุ่งนา นำมาส้าเตาคือการนำเตาดิบมายำ  เจี๊ยวเตา คือการนำเตาผสมกับเนื้อปลาปรุงให้อร่อยนำไปผัดกับน้ำมัน กระเทียม มีรสชาติหวานอร่อย </li><li>หมี่กบใส่ตูน ตูนคือพืชตระกูลบอนชนิดหนึ่งแต่มีรสหวานและนิยมนำมาทำเป็นอาหาร คำว่าหมี่แปลว่าน้ำพริก คนสิบสองปันนาเรียกน้ำพริกว่าน้ำหมี่ เช่น น้ำหมี่ตาแดง น้ำหมี่ปู๋ โดยการตำน้ำพริกใส่กบแล้วนำมาแกงใส่ตูน คล้ายกับยำไก่ที่ใส่พริกแห้งกับพริกหนุ่ม แต่คนไตลื้อจะใส่พริกหนุ่ม ลักษณะแกงใส่ใบขิงมีที่บ้านลวงเหนือที่เดียว</li><li>น้ำพริกน้ำผัก </li><li>น้ำพริกน้ำปู๋</li><li>ขนมวง (ขนมต๊องก๊อง)  โดยการนำแป้งข้าวเหนียวผสมกล้วยน้ำว้าที่สุกงอม นำมานวดกับแป้งข้าวเหนียวเหมือนขนมเทียนแล้วนำมาคลึงกับมือเป็นเส้นคล้ายโดนัทแล้วนำมาต่อกันภาษาไตลื้อเรียกว่าต้องก้อง ในปัจจุบันวิธีทำถูกพัฒนาขึ้นทำมาเป็นวงกลมแบน และนำไม้ตะเกียบแทงเข้าไปคลึงให้เป็นรูคล้ายโดนัท และนำไปทอด และนำน้ำอ้อยไปเคี่ยวจากนั้นนำมาราดบนขนมวง รสชาติ เหนียวนุ่ม อร่อย </li></ol><p><b>ผลิตภัณฑ์</b></p><ol><li>ตุ๊กตาไม้นายโถ</li><li>ผ้าทอไตลื้อ ลายตาหมาควายหลวงและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ</li><li>ข้าวแคบ</li><li>งานจักสาน</li><li>กระดาษสา</li><li>พวงมาลัยฝ้ายมงคล</li></ol><div><br></div>