Smart Pattaya Available on the
ชุมชนตำบลบ่อสวก
ประวัติชุมชน ชุมชนบ่อสวก  ชุมชนเงียบสงบกลางหุบเขา ซึ่งห่างจากตัวเมืองน่านเพียง 15 นาทีเท่านั้น มีภูมิปัญญาที่มีชีวิตที่ผ่านการส่งต่อมรดกจากรุ่นสู่รุ่น  ความเจริญทางศิลปะของคนในอดีตได้รับการรื้อฟื้นจากการขุดพบเตาเผาโบราณ ก่อให้เกิดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงภาชนะดินเผาที่พบ รวมถึงจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวบ่อสวก   โดยจะเห็นถึงความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของคนในชุมชน</p><p><b>ประเพณีและวัฒนธรรม</b></p><p>1. ประเพณีขึ้นดอยภูสะงืดไหว้สาพระธาตุทันใจ</p><p>2. นมัสการพระธาตุตาล 7 ยอด</p><p><b>กิจกรรม</b></p><p>1. การทำเครื่องปั้นดินเผา</p><p>2. จักสานแห่งความสุข</p><p>3. ทำลูกประคบสมุนไพรจิ๋ว</p><p>4. ทำอาหารร้านเชฟชุมชน</p><p>5. กระบวนการผลิตเส้นด้าย</p><p>6. ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p><p>7. เรียนรู้การหีบอ้อยโบราณ </p><p>8. ทำยาเมือง</p><p>9. โฮมสเตย์บ้านบ่อสวก</p><p><b>อาหารพื้นถิ่น</b></p><p>1. เมี่ยงคำสมุนไพรน้ำอ้อย เมนูอาหารขึ้นชื่อของบ้านป่าคา ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตน้ำตาลอ้อยคุณภาพสูงมาช้านาน ความโดนเด่นของเมนูนี้ คือ ไส้เมี่ยงที่นำน้ำตาลอ้อยคุณภาพดีผสมกับมะพร้าวคั่ว ทำได้รสชาติหอมหวานแบบธรรมชาติ รับประทานพร้อมกับผลไม้สด พริก กระเทียม มะนาวและใบชะพลู ช่วยให้เมนูเมี่ยงคำสมุนไพรน้ำอ้อย หนึ่งคำกลมกล่อมครบรสกหอมกลิ่นสมุนไพร นอกจากนี้ความพิเศษของกระบวนการผลิตน้ำอ้อยบ้านป่าคา ที่มีไม่เหมือนใครอย่างการใช้แรงงานกระบือในการหมุนเฟืองหีบอ้อยโบราณก็น่าสนใจไม่น้อย การสืบสานความเป็นวิถีการผลิตน้ำอ้อยจาก บรรพบุรุษ การปรุงอาหารท้องถิ่นของเมืองน่านด้วยน้ำอ้อยและยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในพิธีหรืองานบุญสำคัญทางศาสนา ก็เป็นอีกเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวควรไปชมและชิมน้ำอ้อยแบบแท้ ๆ ให้ได้สักครั้ง</p><p>2. ไส้อั่ว ออเดิร์ฟน้ำพริกหนุ่มบ้านนา ความพิถีพิถันของกระบวนการผลิตไส้อั่ว ทั้งการเลือกวัตถุดิบ อย่างหมูต้องติดมันไม่เยอะ สมุนไพรที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของไส้อั่วที่ต้องมาจากการปลูกเอง ขั้นตอนการทำจะมีส่วนผสมของสมุนไพรในปริมาณมากทำให้มีกลิ่นหอม และมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบมาจากท้องถิ่นปลอดภัยไร้สารเคมีจึงทำให้รสชาติของไส้อั่วมีความแตกต่างจากที่อื่น นักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้ คนในชุมชนก็ยินดีที่จะสอนในทุกขั้นตอน และหลังจากการผลิตก็จะมีการนำไปย่างไฟ แน่นอนว่าสามารถเก็บไว้รับประทานนาน ๆ ได้ กิจกรรมการทำไส้อั่วที่นอกจากจะสร้างความสุข ความสนุกสนานแล้วยังเป็นการเรียนรู้การถนอมอาหารของคนในชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านบ่อสวกอีกด้วย</p><p><b>ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อสวก</b></p><p>1. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายบ่อสวก จากโรงทอผ้าบ้านซาวหลวง</p><p>2. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านบ่อสวก</p><p>3. ลูกประคบสมุนไพรจิ๋วและผักปลอดสารพิษ จากสวนเกษตรอินทรีย์บ้านเชียงยืน</p><p>4. ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำอ้อยป่าคา</p><p>5. ผลิตภัณฑ์จักสานบ้านต้าม</p><p>6. ยาเมือง</p><div><br></div>"