Smart Pattaya Available on the
ผาซำทอง
ผาซำทอง ตั้งอยู่อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นหน้าผาสูงชัน และเป็นแหล่งน้ำซับที่มีพืชน้ำ ไลเคนสีเหลืองคล้ายสีทองขึ้นเต็มไปทั่ว จึงเรียกว่า ผาซำทอง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมพรรณไม้ และชมทิวทัศน์ได้อีกด้วย