Smart Pattaya Available on the
สวนสวรรค์
สวนสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศึกษาธรณีวิทยาอีกแห่งหนึ่งของอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจะพบหินรูปร่างแปลกตา อันบ่งบอกเรื่องราวในอดีตและให้นักท่องเที่ยวได้จินตนาการตามรูปร่าง อีกทั้งยังพบเถาวัลยักษ์อายุ 100 ปี ที่ปัจจุบันยังมีชีวิตอีกด้วย