Smart Pattaya Available on the
ถ้ำพญานาค วัดไทย
ตั้งอยู่ที่อำเภอโพนพิสัย ภายในเป็นสถานที่จำลองที่มนุษย์สร้างขึ้น และมาพร้อมกับความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อพญานาค ความเป็นมาของถ้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากนิมิตฝันของเจ้าอาวาส ที่ฝันว่าได้มาเยือนถ้ำพญานาคที่อยู่ใต้แม่น้ำโขงหน้าวัด และเมื่อตื่นขึ้นจึงนำภาพฝันนั้นมาสร้างเป็นถ้ำพญานาค ภายในตกแต่งได้อย่างบรรจงสวยงาม หากแต่นักท่องเที่ยวจะต้องทำตามกฎในการเข้าชมอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน