Smart Pattaya Available on the
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ตั้งอยู่ในท้องที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดอุดรธานี และตอนบนของจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างและจุดท่องเที่ยวหลายจุดไปถึงหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของภูเก้า ได้แก่ ร่องรอยก่อนประวัติศาสตร์ของชุมชน ในสมัยบ้านเชียง เช่น ภาพเขียนสีและภาพสลักตามผนังถ้ำต่างๆ และรอยเท้าไดโนเสาร์ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น พันธุ์เดียวกับรอยเท้าที่พบที่อำเภอภูเวียง แต่จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เรียกว่า ภูพานคำ เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ อยู่ในแนวเทือกเขาภูพาน เรียงตัวยาวตั้งแต่ทิศออกเฉียงเหนือจรดทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในพื้นที่ยังมีจุดชมวิวช่องเขาขาด สามารถชมทัศนียภาพของพระอาทิตย์ยอดนิยมเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ก่อนถึงทางเข้าที่ทำการอุทยานฯ 100 เมตร