Smart Pattaya Available on the
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย แหล่งแปรรูปและจำหน่ายแมคคาเดเมียที่อร่อยและถูกปากนักชิมหลายๆ ท่าน ซึ่งคนที่เคยรับประทานแล้วจะต้องกลับมาถามหาอีกเป็นครั้งที่ 2 เพราะทีเด็ดที่ทำให้ติดใจไม่ใช่เฉพาะแค่รสชาติความอร่อยที่ลงตัว หรือความหอมกรุ่นของเมล็ดเท่านั้น ยังได้นำเอาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่มาประยุกต์ใช้กับแมคคาเดียเมีย อาทิเช่น ทำเป็นข้าวกระยาสารท แมคคาเดเมียเคลือบช๊อคโกแลตมาเป็นตัวชูรสให้ผลิตภัณฑ์มีความหอมมันและได้อรรถรสในยามเคี๊ยว และยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายอีกมากมาย สามารถเยี่ยมชมการแปรรูปและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ