Smart Pattaya Available on the
สวนครูอ๋อง
สวนครูอ๋อง แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรชีวภาพ ภายในพื้นที่ 45 ไร่ มีการจัดทำการเกษตรแบบผสมผสานที่ปลอดสารพิษ ได้รับมาตรฐาน GAP โดยจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ได้แก่ สวนสาธิต ทั้งสวนไผ่ สวนมะนาวในบ่อซีเมนต์ที่ทำให้ออกผลนอกฤดู มีมุมปลูกสตอเบอร์รี่ในกระถาง ด้านหน้าสวนจัดมุมไม้ประดับไว้ให้ถ่ายภาพ เป็นต้น โดยพืชเด่นของสวนแห่งนี้ คือ ไผ่รวกหวาน สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ