Smart Pattaya Available on the
ร้านแพไผ่งาม
เป็นร้านอาหารริมน้ำบรรยากาศดี อยู่บริเวณห้วยกระทิง ซึ่งได้เปรียบในเรื่องของทัศนียภาพที่สวยงาม เมนูอาหาร จึงเน้นหนักไปที่เมนูปลาแม่น้ำ ร้านนี้เลือกใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ แบบวันต่อวัน ทำให้ลูกค้าได้ทานอาหารสดใหม่ รสชาติอร่อย พร้อมชมธรรมชาติของแหล่งน้ำไปพร้อมๆ กับการทานอาหาร นับเป็นบรรยากาศที่หลายคนชื่นชอบ