Smart Pattaya Available on the
ปราสาทสัจธรรม
ปราสาทสัจธรรม มหัศจรรย์แห่งงานศิลป์ เป็นผลงานการแกะสลักไม้โดยช่างชั้นสูง ได้รับยกย่องให้เป็นงานแกะสลักไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ชาวบ้านเรียกชื่อปราสาทสัจธรรมแห่งนี้ว่า ปราสาทไม้” ความงามของลวดลายและเรื่องราวของประติมากรรมแกะสลักสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ ภูมิปัญญา คุณธรรมและปรัชญาของคนในโลกตะวันออก โดยไม่ใช้ตะปูในการก่อสร้างเลยแม้แต่ตัวเดียว ทุกชิ้นส่วนที่ถูกนำมาก่อสร้างปราสาทสัจธรรมแห่งนี้จะเป็นไม้ทั้งหมด เชื่อมไม้แกะสลักแต่ละชิ้น ด้วยการใช้ระบบเข้าเดือยไม้แบบไทย เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2524 และได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งใน Unseen in Thailand จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แฝงเกร็ดความรู้และแฝงปรัชญาไว้ภายใต้ความงดงาม มีมุมถ่ายภาพสวยๆ มากมาย มีบริการรถม้าชมปราสาท ขึ้นหลังช้างและล่องเรือชมวิวปราสาทในทะเลสาปได้ ปราสาทสัจธรรมสร้างมาแล้วกว่า 20 ปี แต่ยังไม่มีกำหนดเสร็จ นักท่องเที่ยวที่เข้าชมสถานที่แห่งนี้ต้องระมัดระวังในการเข้าชม เจ้าหน้าที่จะให้หมวกนิรภัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวสวมขณะเดินภายในตัวปราสาทไม้ เพื่อความปลอดภัยขณะเดินชมปราสาท เพราะการก่อสร้างและการแกะสลักยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวัน สุภาพสตรีที่สวมกางเกงหรือกระโปรงสั้นจำเป็นต้องเช่าผ้าซิ่นเพื่อนุ่งปกปิดขาก่อนเข้าชมปราสาท