Smart Pattaya Available on the
วังสามเซียน
วังสามเซียน เป็นศาสนสถานแห่งความศรัทธาในองค์ "ฮก ลก ซิ่ว" ที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูงสุดของชาวจีน วังสามเซียนแห่งนี้สร้างโดย คุณมงคล มหกิจไพศาล ภายในวังสามเซียนมีผลงานปฏิมากรรมและจิตกรรมอันสวยงามและทรงคุณค่าหลายชิ้น มีกำแพงภาพยาวโดยตลอดกำแพงนั้นมีภาพ 24 ภาพที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความกตัญญู พร้อมกับรูปปั้นขงจื้อที่ศาลาที่ตั้งอยู่ตรงปลายทางของกำแพงภาพ ศาลาดังกล่าวเป็นการจำลองห้องเรียนของขงจื้อ ส่วนหน้าของวังสามเซียนมีรูปปั้นของเหล่าเทพตามเทวตำนานเรื่องไซอิ๋ว รวมไปถึงรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และระฆังคุณธรรมขนาดใหญ่ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เอกลักษณ์ที่สำคัญของระฆังใบนี้ก็คือ เป็นระฆังที่ถูกจำลองมาจากระฆังในวังในยุคราชวงศ์หมิง จากปักกิ่ง นอกจากนี้ลานกว้างด้านซ้ายจากประตูทางเข้ายังมีศาลเทพเจ้ากวนอูผู้ยิ่งใหญ่ โดยรอบของวังสามเซียนเป็นสวนธรรมชาติที่ถูกจัดตกแต่งบรรยากาศให้ร่มรื่น สวยงามและเงียบสงบ