เสน่ห์เมืองเก่า@สงขลา


ถนนนางงาม

เป็นถนนเก่าแก่ ใจกลางเมืองสงขลา ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่าร้อยปี แต่เดิมเรียกว่า “ถนนเก้าห้อง” เนื่องจากมี อาคารบนถนนสายนี้เพียง 9 คูหา หรือ 9 ห้อง จนกระทั่งปี พ.ศ.2478 จังหวัดสงขลา ได้จัดงานปีใหม่และงานฉลองรัฐธรรมนูญ พร้อมจัดการประกวดนางงามสงขลาขึ้น สาวงามที่ได้รับคัดเลือกเป็นนางงามสงขลาคนแรกคือ สาวงามจาก “ถนนเก้าห้อง” นับแต่นั้นมาคนสงขลาจึงเรียกถนนสายนี้ว่า “ถนนนางงาม”


ศาลหลักเมือง สงขลา

ตั้งอยู่ที่ถนนนางงาม เป็นโบราณสถานสมัยรัตนโกสินทร์ ลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบเก๋งจีน สร้างสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา) เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา


โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น

หับ โห้ หิ้น หรือโรงสีแดง เป็นโรงสีข้าวเก่าแก่ของเมืองสงขลา อยู่บนถนนนครนอก ด้านหนึ่งของโรงสีสามารถเดินเชื่อมต่อไปสู่ทะเลสาบสงขลา มีท่าเรือขนถ่ายสินค้า แต่ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่จอดเรือประมง โรงสีแดงเป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในยุคนั้น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2457


บ้านนครใน

บ้านนครใน เป็นบ้านเก่าที่ถูกสร้างสรรค์ใหม่ด้วยฝีมือของคุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ ด้วยความรักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมเก่าสงขลา จึงได้ซื้อบ้านเก่าหลังนี้และพัฒนาเป็น “พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสงขลา” แหล่งบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสงขลา


เขาตังกวน

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนนี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมือง สงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี (อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต) โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้พระราชทานเงินหลวง ให้เป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุในองค์พระเจดีย์ในทุก ๆ ปี ในเดือนตุลาคมจะมีงานพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ และประเพณีตักบาตรเทโว และลากพระของสงขลา


รีวิว (0 เรตติง)