แหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ห้ามพลาดที่ จ.สงขลา


แหลมสมิหลา

แหลมสมิหลา อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา ห่างจากตลาดทรัพย์สิน (ตลาดสดเทศบาล) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร หาดทรายขาวและทิวสนอันร่มรื่นยาวเหยียด มองเห็นทิวทัศน์ได้ไปจนสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่แหลมสนอ่อน และทิศใต้มองเห็นได้ไกลถึงหาดชลาทัศน์ ในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นเขาเก้าเส้งอยู่ลิบๆ ณ แหลมสมิหลา ซึ่งมีนางเงือกอันเป็นเสมือนสัญลักษณ์อันโดดเด่นอย่างหนึ่งของสงขลา นอกจากนั้นแล้วบริเวณริมหาดยังมีกิจกรรมสันทนาการทางน้ำไว้บริการด้วย


น้ำตกโตนงาช้าง

เป็นน้ำตกชื่อดังของ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 113,721 ไร่ กินพื้นที่หลายอำเภอใน จังหวัดสงขลา ตลอดไปจนถึง จังหวัดพัทลุง ซึ่งไปสิ้นสุดอยู่ที่เขตชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ แหล่งน้ำ และสัตว์ป่าจึงทำให้ที่นี่ได้รับตราพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2521


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

สถาปัตยกรรมแบบจีน อายุกว่า 100 ปี เดิมเป็นบ้านพักส่วนตัวของพระยาสุนทรารักษ์ (เนตร ณ สงขลา) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2421 ต่อมาพระวิจิตรวรศาสน์ (เจ้าพระยายมราช) ใช้เป็นจวนพักข้าหลวงพิเศษ ตรวจราชการเมืองสงขลา และเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อ พ.ศ. 2437 และใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ พ.ศ. 2439 ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงศิลปวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยศรีวิชัย เป็นแหล่งศึกษา หาความรู้ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชาติพันธุ์วิทยา ศิลปะจีน ศิลปะพื้นเมือง


เกาะยอ

เกาะยอเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขาสูงมีสะพานติณสูลานนท์เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองสงขลาไปยังเกาะยอ และ จากเกาะยอไปยังอำเภอสิงหนคร เกาะยอมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีทั้งภูเขา ที่ราบ แหลม อ่าว คนเกาะยอประกอบอาชีพประมงและปลูกผลไม้ โดยผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ จำปาดะเกาะยอ และยังเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ เนื้อปลากะพงของเกาะยอนุ่มหวานอร่อย เพราะความพิเศษของทะเลสาบสงขลาที่มีระบบนิเวศแบบลากูน เป็นทะเลสาบสามน้ำตามธรรมชาติ น้ำในทะเลสาบสงขลาจะมีช่วงระดับความเค็มอยู่ 3 ช่วง คือ ช่วงน้ำจืด ช่วงน้ำกร่อย และช่วงน้ำเค็ม " จึงเรียกกันว่าปลาสามน้ำ


สะพานติณสูลานนท์

เป็นสะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุด เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 407 สายหาดใหญ่–สงขลา กับทางหลวง 408 สายสงขลา–ระโนด สะพานแบ่งออกเป็นสองช่วง คือช่วงแรก เชื่อมระหว่างชายฝั่งอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บริเวณบ้านน้ำกระจายกับเกาะยอตอนใต้ ช่วงที่ 2 เชื่อมระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอกับฝั่งบ้านเขาเขียว บริเวณสะพานมีทัศนียภาพที่ประกอบไปด้วยทะเลสาบสงขลาตอนล่าง และสามารถมองเห็นได้จนถึงทะเลอ่าวไทย


รีวิว (0 เรตติง)