Slow life Journey@Mak Island


อ่าวนิด@เกาะหมาก

จุดคมนามคหลักของเกาะหมาก


อ่าวขาว@เกาะหมาก

หาดทรายที่ยาวที่สุดของเกาะหมาก


อ่าวสวนใหญ่@เกาะหมาก

หาดทรายจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวนสุดอีกหนึ่งจุดของเกาะ


เรือนหลวงพรหมภักดี@เกาะหมาก

บ้านพักที่เก่าแก่แห่งเกาะหมาก


รูปปั้นงานศิลปะจากกัมพูชา


สะพานสู่ฝัน@เกาะหมาก

สะพานที่ยาวสุดบนเกาะหมาก


แหลมสน@เกาะหมาก

จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยสุดบนกระหมาก


รีวิว (0 เรตติง)