เส้นทางสายบุญยอดนิยม@ สงขลา


วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

วัดสำคัญและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าสงขลา สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อ วัดยายศรีจันทร์ตามชื่อคหบดีที่เป็นผู้สร้างวัดนี้ แต่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดกลาง เพราะมีการสร้างวัดเลียบทางทิศเหนือ และวัดโพธิ์ทางทิศใต้ และเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาบาลีว่า "วัดมัชฌิมาวาส"


ศาลหลักเมือง สงขลา

ตั้งอยู่ที่ถนนนางงาม เป็นโบราณสถานสมัยรัตนโกสินทร์ ลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบเก๋งจีน สร้างสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา) เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ประจำเมือง หลักเมืองนี้ทำพิธีฝังเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2385


วัดพระนอนแหลมพ้อ  

ตั้งอยู่ใกล้กับถนนเชิงสะพานติณสูลานนท์เป็นวัดเก่าแก่กว่า 200 ปี ครั้งหนึ่งในอดีตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงประพาสทางน้ำขึ้นที่ท่าเรือหน้าวัด ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่นับเป็นโบราณสถานและปูชนียสถานที่สำคัญของวัด ประกอบด้วยพระนอนปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุด


วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

วัดราชประดิษฐาน หรือวัดพะโคะ เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระศรีรัตนมหาธาตุ หรือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ (เจดีย์ทอง) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพะโคะหรือเขาพิพัธสิง


มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม

ตั้งอยู่ที่ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลา


รีวิว (0 เรตติง)