ดำรงพาณิชย์

#

ดำรงพาณิชย์

ร้านค้าที่เต็มไปด้วยของฝากขึ้นชื่อจากเมืองเลยมากมาย มีลูกค้าแวะเวียนกันมาไม่ขาดสาย สินค้าที่ขายดิบขายดี เช่น กุนเชียง, หมูยอ และไส้กรอกอีสาน ร้านตั้งอยู่ที่ถนนเอื้ออารีย์
ราคา บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร
LineID
Facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่