ศุลกากรและอากร

เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ชาวต่างชาติจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมหลักฐานการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย จากสถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียน และจากบางประเทศ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า โดยสามารถพำนักอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 30 วัน บางประเทศอาจน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงควรตรวจสอบกับสถานทูตไทย หรือกระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th) เพื่อขอข้อมูลล่าสุดของการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย ก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย

รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีดังนี้

 1. เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia : Commonwealth of Australia)
 2. สาธารณรัฐออสเตรีย (Austria : Republic of Austria)
 3. ราชอาณาจักรเบลเยียม (Belgium : Kingdom of Belgium)
 4. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Brazil : Federative Republic of Brazil) (****)
 5. รัฐบาห์เรน (Bahrain : Kingdom of Bahrain)
 6. เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)
 7. แคนาดา (Canada)
 8. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
 9. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark : Kingdom of Denmark)
 10. สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia : Republic of Estonia)
 11. สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland : Republic of Finland)
 12. สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France : French Republic)
 13. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany : Federal Republic of Germany)
 14. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Greece : Hellenic Republic)
 15. ฮ่องกง (Hong Kong SAR)
 16. สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)
 17. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Iceland : Republic of Iceland)
 18. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesia : Republic of Indonesia)
 19. ไอร์แลนด์ (Ireland)
 20. รัฐอิสราเอล (Israel : State of Israel)
 21. สาธารณรัฐอิตาลี (Italy : Republic of Italy)
 22. ญี่ปุ่น (Japan)
 23. สาธารณรัฐเกาหลี (Korea, South : Republic of Korea) (****)
 24. รัฐคูเวต (Kuwait : State of Kuwait)
 25. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)
 26. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg)
 27. มาเลเซีย (Malaysia)
 28. ราชรัฐโมนาโก (Monaco : Principality of Monaco)
 29. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Netherlands : Kingdom of the Netherlands)
 30. นิวซีแลนด์ (New Zealand)
 31. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Norway : Kingdom of Norway)
 32. รัฐสุลต่านโอมาน (Oman : Sultanate of Oman)
 33. สาธารณรัฐเปรู (Peru : Republic of Peru) (****)
 34. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines : Republic of the Philippines)
 35. สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)
 36. สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal : Republic of Portugal)
 37. รัฐกาตาร์ (Qatar : State of Qatar)
 38. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore : Republic of Singapore)
 39. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)
 40. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia)
 41. ราชอาณาจักรเสปน (Spain : Kingdom of Spain)
 42. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South Africa : Republic of South Africa)
 43. ราชอาณาจักรสวีเดน (Sweden : Kingdom of Sweden)
 44. สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland : Swiss Confederation)
 45. สาธารณรัฐตุรกี (Turkey : Republic of Turkey)
 46. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (United Arab Emirates)
 47. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
 48. สหรัฐอเมริกา (United States of America)
 49. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam)