ตุ้มหูโคมมะเต้า

#ใส่ใจกิ๊บเก๋

ตุ้มหูโคมมะเต้า

โคมไฟ หรือ โคมแขวน เป็นงานหัถตกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น สืบต่อจนถึงปัจจุบันในภาคเหนือซึ่งชาวล้านนามักจะใช้ในงานประเพณียี่เป็ง (คืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง) เพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้า ถือว่าเมื่อได้กระทำเช่นนี้แล้ว ความงดงามของลวดลายของโคม และแสงประทีปจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ดำเนินชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข จากโคมไฟ สู่เครื่องประดับและเครื่องรางชิ้นเล็กๆ เข้ากันดีกับการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง อีกทั้งยังยังคงความหมายที่ดีให้แก่ชีวิต และเพื่อความสวยงามให้กับผู้ใช้อีกด้วย
ราคา 100 บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
กิจกรรมทำโคมมะเต้า (กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์)
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
ชุมชนม่วงตึ๊ด
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
คุณถิรนันท์ โดยดี
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 0898540387
LineID 0898540387
Facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่