กล้วยหินฉาบบ้านเขาหลัก

#ใส่ใจอิ่มจัง

กล้วยหินฉาบบ้านเขาหลัก

"กล้วยหินฉาบบ้านเขาหลัก" ผลิตจากกล้วยหินที่ปลูกในชุมชน กล้วยแต่ละชิ้นมีลักษณะบาง กรอบ และไม่หวานมากเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพไม่เน้นความหวาน มีรสชาติกรอบ หวาน มัน ซึ่งมี 8 รสชาติ ได้แก่ รสหวาน รสปาปริกา รสสาหร่าย รสลาบ รสหม่าล่า รสบาร์บีคิวและรสเค็ม\"
ราคา ถุงเล็ก 39 บาท,ถุงใหญ่ 50 บาท บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
กว้าง 26 ซม. ยาว 13 ซม. 6 เดือน
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
250 กรัม
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
กิจกรรมสาธิตและเรียนรู้การทำกล้วยฉาบหิน
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
มาตรฐานอาหารฮาลาล /สินค้า OTOP
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมบ้านเขาหลัก
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
ผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 089-6490009 และ 082-4204691
LineID 0824204691
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่