ผ้าขาวม้านาหมื่นศรี

#ใส่ใจกิ๊บเก๋

ผ้าขาวม้านาหมื่นศรี

ผ้าขาวม้าทอมือ จากกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี สืบทอดกันมายาวนานกว่า 200 ปี ผ้าขาวม้านาหมื่นศรีมีสีสันให้เลือกหลากหลาย สามารถนำไปเป็นของที่ระลึกให้ผู้ใหญ่ หรือสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ราคา 160 บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
กว้าง 31-32 นิ้ว ยาว 72 นิ้ว
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ค่าบริการส่งไปรษณีย์และขนส่งเอกชน 60 บาท
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
อารอบ เรืองสังข์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 081-4764318
LineID 0814764318
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่