ขนมชั้นบ้านมอญ

#ใส่ใจอิ่มจัง

ขนมชั้นบ้านมอญ

ขนมชั้นบ้านมอญสูตรโบราณ หวาน หอมอร่อย ทำอย่างประณีต มีความสวยงามด้วยการเรียงตัวเป็นชั้นบางๆกันอย่างเหมาะเจาะ ถึง 9 ชั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีราคาดังนี้ 1. มาตรฐาน ราคา 550 บาท 2. ขนมชั้นบรรจุกล่อง กล่อง ละ 150 บาท
ราคา ดูในรายละเอียดสินค้า บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
ถาดขนาดมาตรฐาน และ ขนมชั้นบรรจุกล่อง ( ขนมชั้นบรรจุกล่อง 4 กล่อง เท่ากับถาดมาตรฐาน 1 ถาด ) ขนมชั้น 1 ถาดตัดได้ 72 ชิ้น ขนมชั้นบรรจุกล่อง กล่อง ตัดได้ 18 ชิ้น เก็บอุณหภูมิห้อง 3-4 วัน
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
1. สั่งล่วงหน้า 1 วัน 2. ถาดมารฐานสั่งอย่างน้อย 2 ถาดขึ้นไป 3. ขนมชั้นบรรจุกล่อง สั่งอย่างน้อย 8 กล่องขึ้นไป
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ทำธงตะขาบจิ๋ว เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลทรงคนอง
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
คุณเตือนใจ เสกตระกูล
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 092-229-3594
LineID
Facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่