ผ้าย้อมใบหว้า

#ใส่ใจกิ๊บเก๋

ผ้าย้อมใบหว้า

เป็นผ้าที่ได้จากการย้อมผ้าด้วยวิธีโบราณ ด้วยวัสดุธรรมชาติ คือต้นหว้าซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดหาได้ง่ายในอำเภอเมืองเพชรบุรี เมื่อย้อมผ้าออกมาแล้วจะได้ผ้าสีเหลืองอ่อนพาสเทล
ราคา 350 บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
22 x 170
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
เมืองเก่าเพ็ชร์
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
นางสาวรมยกรณ์ เอราวัณ
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 086-3444418
LineID 0863444418
Facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่