ย่ามกะเหรี่ยง

#ใส่ใจกิ๊บเก๋

ย่ามกะเหรี่ยง

เป็นผลิตภัณฑ์ย่ามจากผ้าทอแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผู้ทอได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การทอผ้า การทอย่าม ได้จากกลุ่มผ้าทอปากาญอ
ราคา 250 บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
0.6 กรัม
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
กิจกรรมเรียนรู้การสาธิตย่ามจากผ้าทอ ปากาญอปกา
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
กลุ่มท่องเที่ยวบ้านห้วยปลากอง
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
นายสมพงษ์ พงษ์อภิโชติ
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 089-2366208, 063-6389927
LineID
Facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่