ผลิตภัณฑ์ผ้าทอตาหมาควายหลวง

#ใส่ใจกิ๊บเก๋

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอตาหมาควายหลวง

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญเป็นแหล่งเรียนรู้อีกฐานหนึ่งของท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ ศูนย์การเรียนรู้ฯจะมีกิจกรรมแอ่วเฮือนเยือนผญ๋า โดยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ไตลื้อ แอ่วเฮือนลื้อ อีดฝ้าย ปั่นฝ้าย ทอผ้าตาหมาควายหลวงและชมพิพิธภัณฑ์หลองข้าว พิพิธภัณฑ์เฮือนฮอมฮัก ผ้าทอลายตาหมาควายหลวงเป็นลายผ้าซิ่นของชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ชุมชนจึงได้เอาลายตาหมาควายหลวงไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเช่น ทำเป็นกระเป๋าเป้ ถุงใส่แก้วเยติ และถุงย่ามเป็นต้น และมีผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเช่นกระเป๋าเสื้อลื้อใส่สตางค์ และที่หุ้มพวงกุญแจเสื้อลื้อ \"
ราคา 90 - 950 บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
กิจกรรมแอ่วเฮือนเยือนผญ๋า
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
พันธ์ชนก บัวมะลิ
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 0855294456
LineID 053496264
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่