ผ้าย้อมดินวังหาด

#ใส่ใจกิ๊บเก๋

ผ้าย้อมดินวังหาด

ชุมชนบ้านวังหาด อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เป็นแหล่งผลิตผ้าย้อมดินวังหาด เป็นผ้าทอมือจากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 100% จากดินสีแดงที่มีในท้องถิ่น เดิมผลิตตัดเย็บและจำหน่ายเป็นกระเป๋าย่าม กระเป๋าผ้า และผ้าพันคอ
ราคา 290 - 390 บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
0.6 กรัม
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาธิตการทำผ้าย้อมดิน
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
นางสาววราภรณ์ สมหารวงศ์
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 093-7828308
LineID 0937828308
Facebook facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่