ผลิตภัณฑ์กุ้งย่าง

#ใส่ใจอิ่มจัง

ผลิตภัณฑ์กุ้งย่าง

กุ้งแห้งที่แปรรูปจากกุ้งสดๆ ส่งตรงจากทะเลอันดามัน โดยชุมชนบ้านโคกไคร จ.พังงา
ราคา 120 บาท บาท
ขนาด (Size) อายุการเก็บรักษา (Shelf life)
6 เดือน
น้ำหนัก (Weight) เงื่อนไขการส่งมอบผลิตภัณฑ์
70 กรัม ค่าส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนัก/จำนวนสินค้าที่สั่ง
กิจกรรมที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
วิถีชีวิตชาวประมง
มาตรฐานที่ได้การรับรอง (Certification standards)
ชุมชน/สำนักงาน/หน่วยงาน
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร
ชื่อผู้ประสานงานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
สมพร สาระการ
โปรแกรมนำเที่ยวของชุมชน
*เป็นการซื้อขายต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง อพท. เป็นสื่อกลางสนับสนุนสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 087-8860465
LineID sompon-kct
Facebook
Shopee
Lazada
ที่อยู่